Kartor och ritningar över området

Karta_800x300

Information om det digitala ritningsarkivet

Karta med block- och adressnummer

Karta med fastighetsbeteckningar

Karta över placering av fastighetsteknisk utrustning

Karta med relationsritningar

Ritningar för fasadbeklädnad och staket för hustyp a, as och hustyp b

Trädplan 2013 Numrering

Trädplan 2013 Namn och status (Excel)

Vatten och el

Elledningar i olika hustyper

 

Bygg- och konstruktionsritningar

Här kan du söka den ritning du vill titta på och kanske också skriva ut. Du väljer aktuell ritning och klickar på ritningens filnamn längst till höger. Utskrift kan göras i A4-format.

Behöver du ett större format än vad din hemmaskrivare klarar av kan du per mail beställa en större utskrift hos Lindbloms Kopieringsbutik, e-post order@kopieringsbutik.se och bifoga den aktuella ritningsfilen till beställningsmailet. Ritningen avhämtas sedan hos företaget mot betalning av utskriften. Kopieringsbutiken finns vid Djupdalsvägen 7, Edsberg (i företagsområdet bakom Sim- och Sporthallen och Rudbeckskolan).

NrRitningSkalaFilnamn
1Situationsplan (karta) med hustyper A-C1:10001 Situationsplan
2Situationsplan Planering av utomhusytor 1 *)1:10002 Situationsplan
3Situationsplan Planering av utomhusytor 2 *)1:10003 Situationsplan
4Situationsplan Planering av utomhusytor 3 *)1:10004 Situationsplan
5Situationsplan Planering av utomhusytor 4 *)1:10005 Situationsplan
6Situationsplan Planering av utomhusytor 5 *)1:10006 Situationsplan
A1Hustyp A: Måttsatt planritning 6 r o k1:50Ritning A1
A2Hustyp A: Stomplan1:50Ritning A2
A3Hustyp A: Takstolsplan1:50Ritning A3
A4Hustyp B: Måttsatt planritning 5 r o k1:50Ritning A4
A5Hustyp B: Stomplan1:50Ritning A5
A6Hustyp B: Takstolsplan1:50Ritning A6
A7Hustyp C: Måttsatt planritning 5 r o k spegelvänt1:50Ritning A7
A8Hustyp C: Stomplan1:50Ritning A8
A9Hustyp C: Takstolsplan1:50Ritning A9
A10Skärmtak över entré1:10Ritning A10
A11Takfotsdetaljer **)1:10Ritning A11
A12Takfotsdetaljer **)1:10Ritning A12
A13Takfotsdetaljer **)1:10Ritning A13
A14Takfotsdetaljer **)1:10Ritning A14
A15Lägenhetsskiljande vägg, detaljer1:10Ritning A15
A16Takstolsritning1:20Ritning A16
A17Takstolsritning1:20Ritning A17
A18Takstolsritning1:20Ritning A18

*) Situationsplanerna visar hur HSB Norra Storstockholm hade planerat utomhusytorna. Kan utgöra inspiration om man vill förändra utomhusytorna kring sitt hus.

**) Takfotsdetaljer ritningarna A11 – A14 är generella och finns i olika omfattning på samtliga hustyper A, B och C.