Com Hem upphör 16 okt!

Glöm inte att välja ny tv-leverantör i god tid innan gruppavtalet med Com Hem upphör 16 oktober!

Om du bara vill ha TV 1, 2 och 4 räcker det om du köper en antenn. Antenner finns hos de flesta teknikaffärer. Vill du ha fler kanaler kan du kontakta Sollentuna Energi, (SEOM), tel nr 08-6238800 eller Boxers kundtjänst tel nr 0771-211000.

Prata också med grannar i området och få tips eftersom det finns många olika sätt att få leverantör av TV och bredband.

Vårens städdag 14 maj

Vi samlas som vanligt vid stora lekplatsen klockan 09.30. Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen. Återkommande uppgifter som städning av lekplatser, sophus, garage, framtagning av parkbänkar m.m. samt behov av åtgärder som framkommer vid vårbesiktningen av området.

Alla föreningens medlemmar är välkomna på fika kl. 10.45 och korv kl. 12.30.
Alla barn som hjälper till att plocka skräp bjuds på godis!

Platsen för fika och korv meddelas vid samlingen och på anslagstavlan.

När städdagens arbetsuppgifter är avklarade kan ni träffas i era respektive block för att fixa gemensamma blockangelägenheter.