Styrelsen

Efter det att ordinarie årsstämma genomförts under andra halvan av mars månad upprättas förteckning över styrelsens medlemmar, revisorer och valberedning. De olika styrelsemedlemmarna har ansvar för olika arbetsområden i föreningen vilket står i förteckningen.

styrelse
Styrelseförteckning

Kontakta styrelsen

Om du vill kontakta styrelsen kan du maila till styrelsen@nocken.se eller via nedanstående formulär.