Vårens städdag 14 maj

Vi samlas som vanligt vid stora lekplatsen klockan 09.30. Arbetsuppgifterna fördelas vid samlingen. Återkommande uppgifter som städning av lekplatser, sophus, garage, framtagning av parkbänkar m.m. samt behov av åtgärder som framkommer vid vårbesiktningen av området.

Alla föreningens medlemmar är välkomna på fika kl. 10.45 och korv kl. 12.30.
Alla barn som hjälper till att plocka skräp bjuds på godis!

Platsen för fika och korv meddelas vid samlingen och på anslagstavlan.

När städdagens arbetsuppgifter är avklarade kan ni träffas i era respektive block för att fixa gemensamma blockangelägenheter.