Den engagerade samfälligheten

Vi är 118 hushåll inom vår samfällighet. Vi har gemensamma byggnader, tomtyta, tennisbana, soprum och vattenledningar bland annat. Våra hus sitter i hop och vi hjälper varandra. Vi är goda grannar helt enkelt.

Läs mer >>