Föreningsdokument OLD

Som i andra föreningar regleras Nockens verksamhet av föreningens stadgar. Det är viktigt att alla medlemmar är insatta i dessa.

Till årsstämman som vi håller varje år under andra halvan av mars upprättar den avgående styrelsen en s.k. förvaltningsberättelse.

I förvaltningsberättelsen redovisas det gångna verksamhetsårets verksamhet i föreningen. Det kan vara sådant som hur städdagarna genomförts, om vi har lagt ned arbete på upprustning eller förändring i området och liknande.

Till förvaltningsberättelsen bifogas också den ekonomiska årsredovisningen. Av den framgår bl.a. vilka inkomster och utgifter föreningen har haft under året, och hur ekonomin i stort ser ut.

Stämman måste godkänna både förvaltningsberättelsen och årsredovisningen och när det är gjort läggs de in här.

 

Dokument

Anmälningsblankett för nyinflyttad – medlemsmatrikel

Anmälningsblankett för nyinflyttad – GDPR

Avfalls- och sophantering

Blockansvarigas uppgifter

Garage och parkeringsplatser

Gemensam utrustning

Grannsamverkan mot brott

Hemsidan, Kabel-TV och bredband

Nockens stadgar

Ordningsregler

Styrelsen

Städdagar

Tennisbanan

Trädgårdsavfallsplatsen

Underhåll och förnyelseplan – är under uppdatering

 

Årsstämma 2019

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Utfall och budget

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Proposition om gräsklippning

Bilaga 5 Motion om Nockens framtid

 

Årsstämma 2018

Stämmoprotokoll

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 5 Utfall och budget

 

Årsstämma 2017

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 4 Balansrapport

Bilaga 5 Resultatrapport

Bilaga 6 Proposition om revidering av Nockens stadgar i sin helhet

Bilaga 7 stadgarna för Samfällighetsförening Nocken

Bilaga 8 Proposition om städdagsersättning

Bilaga 9 Proposition om buller

Bilaga 10 Proposition kring elbilsladdning och motorvärmare

Bilaga 11 Utfall av budget

Bilaga 12 Förnyelsesplan

Bilaga 13 Valberedningsförslag

 

Årsstämma 2016

Stämmoprotokoll

Bilaga 1 Röstlängd

Bilaga 2 Förvaltningsberättelse

Bilaga 3 Revisionsberättelse

Bilaga 4 Balans- och resultatrapport

Bilaga 5 Motioner och propositioner

Bilaga 6 Valberedningsforslag

 

Årsstämma 2015

Förvaltningsberättelse

Stämmoprotokoll