Om- och tillbyggnader

Vid styrelsemöte i mars 2009 fastställdes råd och riktlinjer vid yttre om- och tillbyggnader av våra fastigheter. Det gäller sådana åtgärder som väsentligt förändrar husets exteriör och karaktär och som syns för de intillboende och passerande.

Dessa råd och riktlinjer är tänkta att vara av vägledande och rekommenderande natur och är ej bindande. Syftet med riktlinjerna är att i så stor utsträckning som möjligt och inom rimliga gränser säkerställa att det mesta av områdets ursprungliga enhetliga karaktär bibehålles.

Yttre om- och tillbyggnader som görs inne på den egna tomten och som inte syns utanför tomten, berörs inte i dessa riktlinjer.

Råd och riktlinjer
Hus – typ A
Hus – typ B
Hus – typ C
Sitplan med hustyper